Preise

 

PREISLISTE   BIKEVERLEIH  2017

 

         Tag                              1             2           3          4           5           6           7            + 1

 

MOUNTAINBIKE           25.--       50.--       75.--    95.--    115.--  130.--    145.--     15.--      

 

TOUREN FULLY             30.--       60.--       90.--    110.--    130.--   150.—  170.--     20.—

 

E-MOUNTAINBIKE       37.--       74.--       104.--     134.--  164.—   189.--   204.--     25.—

 

BIG ED                           30.—pro Tag   

 

HELM                              4.--          7.50        11.--   14.--    17.---     19.--     19.--        2.--

 

KLETTERSTEIGSET      15.- pro Tag